Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στο παρόν χωρίς την έγγραφη άδειά μου.

Copying, reproduction, modification, and any other use of images contained herein without my written permission.Google
WWW YOUR DOMAIN NAME

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Από την Εγνατία οδό...

...στο ύψος του Ανηλίου (γειτονιά με το Μέτσοβο)!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου