Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στο παρόν χωρίς την έγγραφη άδειά μου.

Copying, reproduction, modification, and any other use of images contained herein without my written permission.Google
WWW YOUR DOMAIN NAME

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Τόπος Θυσίας στη Ράχη του Καπή...

...εδώ οδηγήθηκαν οι άδρες από 14 χρονών και πάνω από τους Γερμανούς κατακτητές στις 13 Δεκεμβρίου 1943, όπου και τους εκτέλεσαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου