Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και οποιαδήποτε άλλη χρήση των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στο παρόν χωρίς την έγγραφη άδειά μου.

Copying, reproduction, modification, and any other use of images contained herein without my written permission.



Google
WWW YOUR DOMAIN NAME

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Λίγο πριν και λίγο μετά...

...την πανσέληνο της 13ης Αυγούστου 2011.



10/8/2011


11/8/2011


17/8/2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου